Jupí, jedeme do Jihlavy :-)

02.05.2013 12:22 Ve středu 17. dubna patřil Kulturní dům v Karviné opět dětskému folkloru. Sjely se zde soubory regionů Opavského a Těšínského Slezska, aby se zúčastnily soutěžní postupové přehlídky dětských folklorních souborů „Jaro přišlo k nám 2013“. Přehlídka byla, jako již tradičně, rozdělena do dvou koncertů, v první části se představily soubory z regionu Těšínského Slezska, a to dětský folklorní soubor Slezanek z Českého Těšína, Malá Odra z Ostravy, Děcka ze Stonavy a soubor Olšinka z Orlové. Z opavské strany pak do Karviné přijely soubory Majiček ze Šilheřovic, Škobranek ze Štěpánkovic a Úsměv I. a Úsměv II. z Opavy. Každé z vystoupení jednotlivých souborů bylo, tak jak je již v Karviné zvykem, ohodnoceno potleskem z řad diváků, které tentokráte tvořili především členové právě nevystupujícíh souborů. Odborným okem pak jednotlivá vystoupení pozorovala a hodnotila také porota, a to ve složení: jako předsedkyně poroty paní Jana Šamánková z Valašského FoS a frenštátského folklorního souboru Sedmikvítek, dále paní Kateřina Macečková z FOS Ostrava a souboru Hlubina a pan Miroslav Kyjonka, dlouholetý primáš CM Slezan. Součástí přehlídky byl tradiční rozborový seminář s vedoucími souborů, jehož smyslem bylo formou veřejné diskuse seznámit vedoucí souborů s klady i problémy jednotlivých vystoupení. Lektorský sbor se snažil také kvalifikovaně a citlivě poradit a inspirovat. Hlavním úkolem poroty neboli lektorského sboru však bylo navrhnout soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku a doporučit další soubor do širšího výběru celostátní přehlídky. A jak to tedy všechno dopadlo? Jak jsme si už zvykli, tak pro starší Úsměváky nadmíru úspěšně. S novým pásmem "BAjam, bajam bajku o zelenym hajku" si vytančili přímý postup do Celostátní přehlídky DFS Jihlava 2013. A protože do Jihlavy může z našich regionů postoupit jen jeden soubor, přivezli si z Karviné mladší Úsměváci alespoň velikánskou pochvalu. Všem tanečníkům, tanečnicím, ale i muzikantům, bez kterých by to taky nebylo ono, patří velké dík :o)