Výlety za historií

Vážení rodiče,

Vaše dítě navštěvuje DFS Úsměv, jehož zřizovalem je Středisko volného času Opava. Naše organizace je zapojena do česko-polského projektu „Jsme sousedé – poznejme se tedy“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.
Součástí programu jsou také exkurze nazvané „Putování za historií“. Tyto exkurze-výlety jsou určeny pro dvacet dětí, které navštěvují kroužky SVČ Opava a dvacet dětí z polské Ratiboře. Všechny výlety jsou plně hrazeny z finanční dotace EU, účastníci tedy neplatí žádné náklady spojené s výlety. Jako pedagogický dozor s dětmi pojedou pedagogové Střediska volného času Opava. Během výletů je zajištěno stravování a pitný režim, všichni účastníci jsou také pojištěni. Doprava je zajištěna zájezdovým autobusem. Na jednotlivé výlety musí mít děti s sebou alespoň kopii kartičky zdravotní pojišťovny, případně kapesné.

Přehled plánovaných výletů:

18. května 2013 Šlechtická historie - putování za historií šlechtických rodů ve Slezsku – návštěva zámků Hradec na Moravicí a Raduň u Opavy

9. června 2013 Za folklorem a lidovými tradicemi - putování do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

22. září 2013 Za církevními památkami Moravy - putování na poutní místo Svatý kopeček u Olomouce

5. října 2013 Dělnická historie - putování do Landeku do důlního muzea a Ostravy-Černá louka – Miniuni a Slezskoostravský hrad

Prosím, sdělte nám na přiložené návratce nejpozději do 9. května 2013, zda se Vaše dítě některých exkurzí zúčastní. Zájemci o výlety obdrží k jednotlivým výletům přesné pokyny a informace.

Prosíme o vyplnění přiložené návratky... návratka  zde (na zkoušce se děcka domluvila, že Rožnov a Ostravu pojedou hlavně velcí, Olomouc - ZOO malí..., Hradec a Raduň kdo chce :-)