Vystoupení

Každoročně se soubor Úsměv představí na mnoha vystoupeních nejen v Opavě, ale také v blízkém i vzdálenějším okolí. K tradičním vystoupením již bezesporu patří účast na akcích pořádaných Střediskem volného času v Opavě, jako např. Vítání jara, Májové setkání, Chodníčky k domovu či vánoční pořad Na Vánoce dluhe noce... Soubor se také pravidelně účastní různých festivalů a přehlídek pořádaných na území České republiky, alespoň jednou ročně předvede své umění také na zahraničních festivalech...