Úsměv a Chlapecká CM v Zábřeze na renko

30.09.2009 12:14

Ve dnech 25. - 26. září 2009 se uskutečnil v Zábřehu teprve první, avšak o to bohatší ročník mezinárodního dětského folklorního festivalu „V Zabřeze na renko“,  kterého se zúčastnilo celkem 15 dětských folklorních souborů. Z domácích souborů to byly soubory Dubinka z Rohatce, Durbravěnka z Dubňan, Klobučánek z Valašských Klobouk, Kordulka ze Starého Poddvorova, Kyjovánek z Kyjova, Malá Jasénka ze Vsetína, Maleníček z Lipníku nad Bečvou, Markovička z Postřelmova, Spineček z Vnorov, Úsměv z Opavy a Vsacánek ze Vsetína. Ze zahraničních souborů se zábřežskému publiku představily soubory Sauluva a Bitula z litevského Kaunasu, Turiec z Martina a Malá Nysa z polské Nysy. Samotný festivalový program začal v pátek v dopoledních hodinách, kdy se soubory představily svým krátkým vystoupením v průvodu a před zábřežským zámkem. Špalír podél průvodu i publikum před zámkem tvořilo převážně dětské publikum z místních základních a mateřských škol. Odpoledne se pak všech patnáct dětských folklorních souborů představilo před Kulturním domem v Zábřehu. Páteční večerní program naznačil, že přestože hlavní myšlenkou pořadatelů festivalu bylo přiblížení kultur z jiných regionů a krajin, mysleli také na  možnost navázat mezi dětmi zúčastněných souborů nová přátelství a kamarádství. Pro děti byly  v rekreačním středisku Bozéňov nachystány různé atrakce v podobě trampolín, skákacího hradu, promítání filmů, rukodělných dílen, opékání… Novým přátelstvím tak nezabránilo ani poměrně chladné večerní podzimní počasí. Festival vyvrcholil v sobotu festivalovými programy ve Wolkerových sadech. V dopoledním programu nazvaném „Na té severné nóte“ se představila první část  souborů,  odpolední blok nazvaný „Na té ježné nóte“ pak patřil druhé polovině zúčastněných souborů. Součástí festivalu byl ve Wolkerových sadech také řemeslný jarmark. Hlavními pořadateli festivalu byli Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh a Místní akční skupina Horní Pomoraví o.p.s.. Akce proběhla za finanční podpory Olomouckého kraje, Nadace OKD a Visegrad Fund. Záštitu nad festival převzali: Ing. Zdeněk Kolář, starosta města Zábřeh a Ing. Petr Krill, poslanec PSP ČR.