Choreografie - texty

 

Mařena a Mařak

Něsemy Mařenu, pěkně přistrojenu. Hej nam hej, hej nam hej!
A kdo ju přistrojil, opavske děvuchy. Hej nam hej, hej nam hej!
Ony uvazaly červene šnurečky. Hej nam hej, hej nam hej!
Červene šnurečky a bile šatečky. Hej nam hej, hej nam hej!
Něsemy Mařenu, pěkně přistrojenu. Hej nam hej, hej nam hej!

O, Mařeno, o, Mařeno, kajs tak dluho byla? U studanky, u voděnky ruky nohy myla.
Listečkem, pisečkem sem jich umyvala, červenym šatečkem sem jich utirala.

Mařeno, zla ženo, už tě vynačamy, Mařeno, zla ženo, už nebudeš s nami.
Vesna se vratila, nas osvobodila všecky od Mařeny.
Aj, vodo, vodico, tobě ju něsemy, očisty studnico, ujmi se Mařeny.
Vesna se vratila, nas osvobodila všecky od Mařeny.

Vezemy chlapečka zhuru do kopečka, vezemy ho v košu, děvuchy o něho prošu.
Mařaku, Mařaku, daj do fajfky tabaku!

Piščalečko, vybij se mi. Bo jak se mi nevybiješ, hodim tebe pod plot:
poďube tě černa kura, jařabaty kokot;
Hodim tebe do lesa, přejedě tě kolesa;
hodim tebe do řiky, zežeru tě hružiky.

 

Kravarečka

/:Zabludila Kravarečka v leśe:/, /:ale kdo ji tam:/, snidani poněse.
/:Poněse ho přešvarny syneček:/, /:ale že un něvi:/, přes ten les chodniček.
/:Cely černy les sem už obešel:/, /:a už sem tebe:/, kravarečko našel.

Za našima humny vika prokvita, chodi tam děvečka sobě nařika, chodi po dvoře, nařika sobě na uřednika.
Ja tobě děvečko pomoc němožu, tobě mladenečka nutit nemožu, kdybych ho nutil on by se rmutil, vzal by na vojnu.
Enem ty děvečko Pánaboha pros, dostaneš synečka co ma peněz dost, dostaneš synka, co stříbrem břinká, ale ně letos.

Aj, co je to za slaviček, co tak šumně zpiva. Je-li to muj najmilejši, na mje se vysmiva.
Něvysmivaj se ty ze mje, z chudobne děvuchy, něnošim ja zlata, střibra, ani drahe šaty.

Za našíma humny, humnama, je tam zahradečka vrubene, a v ni rozmaryn, o tym dobře vim, dys ho sadźila.
Dy sem rozmarýnek trhala, všecky mládence sem pozvala, svemu milemu, roztomilemu, nic sem nědala.
Un se na mě hrubě rozhněval, v hospodźe mi vinka nedával, vinka nedával, do taňca nevzal, tak mi udźelal.

Aj, co to tam šusti v onej olšině; poršvarny syneček koničky myje.
Myje un jich, myje, ony mu ržaju; prošvarna dźevucho, budeš ty moju.
A ja tvoja budu, enem mě nězradź; kupim ti šateček, enem ho něztrać.
Lebo ten šateček velmi drahy jest; na každym rožečku vyšivany jest.
Na každym rožečku a v prostředku květ; milšis mi synečku, ežli cely svět.

Ševcovské

Tancovaly dvě panenky, tancovaly ševce, jedna druhe povědala, že ji to jit něchce. /:Tancovaly ho, neuměly ho:/. Běžte do dom, naučte se tancovati, běžte do dom naučte se ho.

Šel švec z Hradca, smyćil psa Ignaca, /:smyćil ho po desce, mam ti bajać eśće:/.

/:Ševče, ševče, proč tě žadna něchce:/.
/:Něchce, něchce, usmoleny ševče:/.

Zpivala bych, zpivala, ale němam nuty. Ševci mi je sebrali, ušili z nich buty.

Vrana

1. Vrana leči, něma džeči, kaj jich dala, zakopala, do dulečka pochovala. Kra, kra, kra! Vrana leči, něma džeči, my je mame, neprodáme, sami si jich vychovame.

2. Cib-, cib-, cibulky, tvoje nožky přibulky. V Opavě na rynku hraju na bubinku; Cib-, cib-, cibulky, tvoje nožky přibulky, kovalici kuju, panny poskakuju, hopy, hopy, hop.

3. Hopy, hopy, hop, koničku galop, přes kopečky, přes dolečky, enem nězlom sve nožičky! Hopy, hopy, hop, koničku galop.

4. Spi, Maruško, spi, spi, dam ti jabka tři, jedno budě červene, jako ličko lumene a anem ty spi, spi, očička zavři. Spi, Maruško, spi, spi, dam ti jabka tři, jedno budě červene a  to druhe zelene, a to třeti zlate, spi až do devate.

5. Vyleza had z diry, něse sobě knihy. Kaplice, kaplice, červena lavice. Štyry oka do potoka a to pate do klobouka!

6. Na pannu Herličku, červenu ružičku. Umyvaj se bile lička, podepři se žeberečka; vyskuč, vyskuč z teho Dunaječka, vyber sobě keru do kolečka.

7. Když sem chodil do školy, učil sem se litery, jedna, dvě, tři, štyry, to su moje litery. Naša pani Wajdova, papirove buty ma. A jak jich obuje, s panem Wajdou tancuje.

8. Leva nožka, prava nožka, poskuč se, vytuč se, leva nožka, prava nožka, poskuč se ty.

9. Ty sviňaku, svinsky, tys mi ukrad rynsky, ja će budu žalovač, a ty mi ho musiš dać. Ja sem holka panska, ja mam rada Francka, ja Pepika něchci, on je dlužen ševci.

Řemesla – Pytal sa…

1. Šel zahradnik do zahrady s motykum, s motykum, sedělo tam švarne dívča pod lipum, pod lipum. Volalo ho po německy komm zu mir! A on na ni pomoravsky na večír, navečír.

2. Šije, šije švec, vyhnal babu přeč. Něuměla kaše vařič, ani polevky zasmažič, ani chleba pec, vyhnal babu přeč.

3. Kovaj, kovaj, kovalečku, okovaj mi mu nožičku, okovaj mi obě, zaplačim ja tobě. Na svateho nimry, nězaplačim nikdy.

4. Kovalkuje, kovalkuje, kovalka mu pofukuje, kovalkuje, kovalkuje, kovalka mu fuka.

Řemesla – Hopy, hopy, hop…

1. Hopy, hopy, hop…

2. Na śklanej hoře, sedlaček oře, ma švarnu dževuchu, daj mi ju bože.

3. A ty mily kovaličku, kovaj, kovaj, kovaj, kovaj kuj, a ty mila galánečko, dymaj, dymaj, dymaj, dymaj, duj.

4. Šel zahradnik do zahrady s motykum, s motykum, vykopal tam rozmarynu veliku, veliku, něbyla to rozmaryna, byl to křen, byl to křen, vyhodil ho zahradniček z okna ven, z okna ven. Šel zahradnik do zahrady…

5. Švec, švec, prťavec, vyhnal babu na kopec. Baba se ho lapila a ševcovi nabyla.

6. Šije, šije švec, vyhnal babu…

7. Šije, šije švec, zlamal kopytec, zlamal kopyto, odpustě mu to.

8. Vy řeznici, řemesnici, vy se dobře mače, když vy něco kupuječe, vždycky se smluvače. Zač toho vola, dače do slova? Zač ho dače, když nic něřikače, zač ho dače, dače do slova.

9. Ešče nemáš nic, a už mě chceš bič, dži ode mě, halapaču, dži ode mě pryč. Cuž ja bych če bil, dycky sem či přil, jakym bych to grobijanem, ma panenko byl.

Lelci

1. Šel chlop z roboty, stavil se u koběty, by mu dala němeškala, kusek sadla na boty.

2. Počim, moja robko, počim vajca maš. Za dva, za tři, muj synečku, prodavam jich na rynečku, potym, muj synečku, potym prodavam. Počim, moja robko, počim švestky maš... Počim, moja robko, počim hrabky maš…

3. Když sem chodil do školy…

4. Štyry mile za Opavum oženil se vrabel s kavum. Trenčin, Trnava, ruža voňava, vrabel s kavum. Vrana se to dovědžela, na vesele přilečela. Trenčin... Sedla sobě na ruh peci, čvandila tam po německy… Vzal ju vrabel v první taněc, depnul ji na pravy palec…

5. Jenik, bubenik zahnal kočky na rybnik. Kočky se mu splašily a Jenika zabily. Tereza, Teraza, kopla se do železa. Emil, Emil, už se zase němyl, s myčim něma potiže, naš Bosek ho oliže.

6. Naša kočenka, ti, ti, ti, chytila ptačka, dvě myši. Naša kočenka mrňava, mrňava chytila ptačka strnada, strnada, chytila ptačka strnada.

7. Tuč se, mile vřetenko, tuč se kolovratku, ež napředeš přadeno sporeho potačku

8. Eště němaš nic, a už mě chceš bić, dži ode mě, halapaču, dži ode mě pryč. Cuž ja bych će bil, dycky sem ći přil, jakym bych to grobijanem, ma panenko byl.

9. Cingy, lingy bom, poče děcka dom. Bo matička kaše vaři a tatiček prase paři. Cingy, lingy bom, poče děcka dom.