písnička na týden

Za našum stodolum... nové

Za našum stodolum, za našum pivnicum, sedzi tam Janiček, ma vrukach šklenicu, napaja, prošvarnu dzěvuchu namluva.
Ta jeji macička, dy se dovědzěla, hnědky Janičkovi naproti běžela, běžela, z dalekej krajiny vitala.
Vitam cě, Janičku, z dalekej krajiny, něbudzeš ty mici z moji dcerky ženy, chudobnys, pro moji dcerušku něrovnys.
Dzěkuju macičko za vaše vitani, však ja tež něvidzim střibra, zlata na ni, rovně je, takova dzěvucha jak jine.
Ona na lůžečku a on na stolečku, ona mu jablečko a on ji hrušečku, přaje mu, vyšiva šatečku, daje mu.

V kolaji voda...

V kolaji voda, švarna děvucho, v kolaji voda. /:A byl by tě byval davno podved:/, a je tě škoda, švarna děvucho, a je tě škoda.
Dybys enem směl, švarny synečku, dybys enem směl. /:Uzamykaju mě ma matička:/, zamkem v komoře, švarny synečku, zamkem v komoře.
Dyby enem chtěl, švarna děvucho, dyby enem chtěl. /:udeřil bych pjasťum na zameček:/, až by odletěl, švarna děvucho, až by odletěl.
Jedu maliře, švarna děvucho, jedu maliře. /:Aj, dal by sem se tě vymalovat:/, to na papiře, švarna děvucho, to na papiře.
Už tě maluju, švarna děvucho, už tě maluju. /:A už sem tě viděl malovanu:/, jako leluju, švarna děvucho, jako leluju.

Pytal se mě jeden chlapec... 

Pytal se mě jeden chlapec, jeden chlapec, umim-li ja chleba napect. Ja sem ten špas udělala, udělala, v ponděli jsem muky vzala.
V ponděli sem muky vzala, muky vzala, ve vtorek ju osivala. Ve středu kvas zarobila, zarobila, ve štvrtek ho zamisila.
A v patek ho povalala, povalala, a v sobotu posazala. V nedělu, dyž ze mši přišel, ze mši přišel, tak chlebiček z peca vyšel.

Choť baj sem děvucha...

Choť baj sem děvucha bledušinka bleda, /: šak mě ma matička ledakemu něda:/.
Ona mě něnašla na žadnym smetisku, /: ona mě tež něda staremu chlopisku:/.
Stary chlop ma fusy jako šenna šečka, /: un by mi poškrabal moje blede lička:/.
A choť sem děvucha chudobnej mateři, /: šak ja něotevřu ledekemu dveři:/.
A ežli otevřu, předy se podivam, /: stoji-li un za to, že ja mu otviram :/.
Něstoji-li za to, před nama je blato, /: ždurnu ja do něho: to maš, synku, za to:/.

Panimamo, švarnu cerku matě... 

Panimamo, švarnu cerku matě, enem že ju doma němivatě, jaja, jaja, švarnu cerku matě, enem že ju doma němivatě.
Naša cerka, ona doma něni, ona pleje rozmaryn na poli, jaja, jaja, ona doma něni, ona pleje rozmaryn na poli.
Dybystě ju doma mivavali, švarni synci by k ni chodivali, jaja, jaja, doma mivavali, švarni chlapci by k ni chodival.

O, stoji lavečka...

/:O, stoji lavečka, ohyba se:/, /:a přes ňu vodžička přeliva se:/.
/:Či jest to pochole po ni chodži:/, /:červenu šatečku v kapse noši:/.
/:Či jest by bylo jak Nevřelove:/, /:chodži pod okenko ku Markove:/.
/:Zaklupal na okno i na dveři:/, /:otevř, ma Anečko, podž, otevř mi:/.
/:A ja bych či rada otevřela:/, /:dyby mě hlavička něbolela:/.
/:Něboli ce ona jak se dželaš:/, /:poviz mi, Anečko, keho tam maš:/.
/:Kehož bych tu měla jak žadneho:/, /:krom tebe, Jakubku, přešvarneho:/.